Medlemskap

Priser Medlemskap

Ditt valg av medlemskap vil som oftest være avhengig av hvor mye du ønsker å spille. Derfor har vi variantene av medlemskap med full spillerett til greenfee medlemskap.

Innmeldingsskjemaet, som danner grunnlaget for å registrere deg som medlem finner du som et underpunkt på denne siden. Dette er elektronisk, slik at det oversendes automatisk til klubben.

Nedenfor finner du oversikten over de ulike medlemskapskategoriene og hva disse inkluderer.

Dette er priser for sesongen 2024. 

Vi har også skap for utleie. 
Rad 1 og 4 kr 600,- pr. sesong
Rad 2 og 3 kr 800,- pr. sesong
Akkurat nå er det venteliste på skap.

Katgori Beløp Kommentarer
Senior m/aktiv spillerett  5.200 Fritt spill
Ungdom (20 - 25 år) 3.000 Fritt spill
Junior (13 - 19 år) 2.400 Fritt spill
Barn (0 - 12 år) 1.200 Fritt spill
Greenfee medlemmer    
Senior/ungdom 1.800 / 1.700 Betaler redusert greenfee
Junior/barn    700 Betaler redusert greenfee
Bladet "Norsk Golf"    
Pliktig med 1 blad pr hustand    145 Obligatorisk fra NGF
Fakturagebyr      50 Tilkommer på alle fakturaer
 
  •  
 
Aldersinndeling  
Barn 0 - 12
Junior 13 - 19
Ungdom 20 - 25
Senior 26 ->


Aldersinndelingen gjelder til og med det året du fyller - det vil si at fyller du 12 år i år er du i kategorien barn også dette året.

-Alle som deltar på VTG hos oss får 30% avslag på innmelding i klubben med fritt spill.