Medlemskap

Priser Medlemskap

Ditt valg av medlemskap vil som oftest være avhengig av hvor mye du ønsker å spille. Derfor har vi variantene av medlemskap med full spillerett til greenfee medlemskap.

Innmeldingsskjemaet, som danner grunnlaget for å registrere deg som medlem finner du som et underpunkt på denne siden. Dette er elektronisk, slik at det oversendes automatisk til klubben.

Nedenfor finner du oversikten over de ulike medlemskapskategoriene og hva disse inkluderer.

Katgori Beløp Kommentarer
Senior m/aktiv spillerett  5.000 Fritt spill
Ungdom (20 - 25 år) 2.900 Fritt spill
Junior (13 - 19 år) 2.400 Fritt spill
Barn (0 - 12 år) 1.200 Fritt spill
Greenfee medlemmer    
Senior/ungdom 1.650 Betaler redusert greenfee
Junior/barn    700 Betaler redusert greenfee
Bladet "Norsk Golf"    
Pliktig med 1 blad pr hustand    145 Obligatorisk fra NGF
Fakturagebyr      50 Tilkommer på alle fakturaer


 

Aldersinndeling  
Barn 0 - 12
Junior 13 - 19
Ungdom 20 - 25
Senior 26 ->


Aldersinndelingen gjelder til og med det året du fyller - det vil si at fyller du 12 år i år er du i kategorien barn også dette året.