Klubben

Personvernerklæring

Personvernerklæring
Som medlem i Groruddalen Golfklubb skal du kunne stole på at vi gjør alt vi kan for å holde dine personopplysninger trygge. Vi vil bruke alle forholdsregler for å påse at våre medarbeidere som har tilgang til opplysninger, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.
For å kunne bli medlem i Groruddalen Golfklubb må vi innhente en rekke personopplysninger om deg. Disse opplysningene benyttes til:
 • Orientering om Groruddalen Golfklubbs aktiviteter i klubben og i klubbhuset, eksempelvis i nyhetsbrev
 • Administrasjon av adgang til spill på banen
 • Registrering av score og handicap
 • Turneringsplanlegging og avvikling
 • Administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubben lover
 • Oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
 • Avholdelse av sosiale arrangementer samt sportslige og øvrige aktiviteter
 • Bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer
 • Registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole in one på hjemmeside, i klubbhuset og hole in one informasjon til Norges Golffurbund inkludert publisering på golfforbundet.no
 • Utsendelse av spørreskjemaer og tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben
 • Oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
 • Opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter
 • Hvis du som frivillig er med i Groruddalens Golfklubbs styre, utvalg eller komite, kan din kontaktinformasjon i form av navn, epost, telefon og bilde bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg
Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, epostadresse, familietilknytning, yrke, kontigentkategori, kontigentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som eventuelle tidligere golfklubber, golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon og politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige).
Av driftsmessige og lovpålagte grunner deler vi dine opplysninger med:
Golfbox, Økonomisystem, Bank, Regnskapsfører, Klubbens kontrollkomite, NIF inkl NGF og offentlige myndigheter.
Personopplysninger som behandles av Grorudddalen Golfklubb innhentes kun fra deg eller den foresatt/verge som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (min idrett/sportsadmin)
Ønsker du opplysninger om hvilke data som er lagret om deg, endre eller slette disse kan du ta kontakte med oss:
Groruddalen Golfklubb
Karen Platous vei 33
0988 Oslo
Telefon: 22790560
Epost: post@grorudgk.no