Klubben

Hall of Fame

  1. Groruddalen Golfklubb har hatt mange dyktige - og ikke minst engasjerte ledere og frivillige gjennom alle år. Noen av disse har fått sin velfortjente utmerkelse og her kan du lese hvem disse er!
Utnevnt til Æresmedlem Dato
Ingar Næss 2. desember 1992
Asle Kjønnerød 30. november 1994
Kjell Thygesen 27. februar 2002
Johan S. Seland 16. februar 2006
Ernst Halstensen 17. februar 2011
Per Gunnar Løken 14. februar 2013
Ola Kristiansen 14. februar 2019
Erik Svendsen 25. februar 2021
Reidun Svendsen 14. mars 2024
Per Engebretsen 14. mars 2024
Følgende er tildelt klubbens Hedersmerke Dato
Johan S. Seland 1997
Christian Aronsen 1997
Åge Andersen 1997
Marianne Ruud 1997
Øivind Ruud 1997
Kjell Åge Johansen 1998
Randi Hurlen 1999
Øistein Johannessen 1999
Jan Mosebekk 2000
Bjørn Posti 2004
Tom Selmer 2004
Ernst Halstensen 2006
Astri Schmidt 2010
Per Løken 2010
Hilde Elisabeth Ebbang 2013
Jan Erik Hagabråten 2019
Anne Brennhovd 2023