Seniorer

Om Seniorgruppa

Seniorene våre har sin faste dag på mandag. Da er det ulike turneringsformer og de starter alltid med shotgun
kl. 10.00

Med oppmøte og registrering fram til kl. 09.30.
Aldersgrense er 50 år, og er åpent for både damer og herrer. 

Startavgift hver gang kr. 120,-, som dekker kaffe og en matbit før premieringen. 1/4 premieres hver gang.
All påmelding gjøres i Golfbox senest kl. 21:00 dagen før turneringen
Fremmøte for betaling av startavgift og tildeling av scorkort senest 09:30
Avslutningsturneringen spilles som Texas Scramble lagturnering.