Bane

Lokale Regler

                                                                 Lokale regler for Groruddalen golfklubb

A 1. Utenfor banen. Regel 2.1
Utenfor banen er merket med hvite staker.
Asfalterte gangveier: Grensen går ved asfaltkanten som vender inn mot banen.

B-1. Straffeområde Regel 17
Straffeområder er merket med røde staker.

Droppesone hull 6/15.
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet kan droppesonen benyttes for en ball som er i rødt
straffeområde. Ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen.
Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

F-1 .Unormale baneforhold ( inkludert flyttbare hindringer ). Regel 16.1a
4-B.Grunn under reparasjon (GUR
)
a) Alle områder som er identifisert med med blå staker/ merker og / eller hvit spraylinje eller på
annen måte angitt som GUR.
b) Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Anmerkning: Det er ikke påvirkning ( fritak ) hvis
bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene.
c) Møkk etter gjess, hunder etc. i generelt område og på puttinggreen, er etter spillerens valg, enten

en løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1, eller GUR som gir fritak etter regel 16.1.

4 B. Uflyttbare hindringer.
Alle sikkerhetsnett. Løst nett på bakken defineres som flyttbar hindring. Regel 15.2a
Alle avstandsmerker.

Flyttbare hindringer. Regel 15.2a
Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker (OB)

Straff for brudd på lokal regel: Slagspill: 2 straffeslag. Matchspill: Tap av hull.

Ready Golf.
Spill utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte.
Spillerne har både tillatelse til og blir oppfordret til å spille utenfor tur på en sikker og ansvarlig
måte, slik som når:
To eller flere spillere blir enige om å gjøre det når det passer eller for å spare tid.
En spillers ball kommer til ro veldig kort av hullet og spilleren ønsker å hulle ut, eller:
En enkeltspiller er klar og i stand til å spille før en annen spiller hvis tur det er å spille etter normal
spillerekkefølge (1), så lenge det å spille utenfor tur ikke er til fare for, distraherer eller påvirker en
annen spiller.

Omsorg for banen.
Reparere nedslagsmerker på puttinggreenen.
Legge tilbake oppslått torv etter et slag.
Rake i bunkere.
Vise generell omsorg for banen.