Klubben

Innkalling til Årsmøtet

Av: Rolf Børresen  |  Publisert: 23. desember 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til årsmøte i Groruddalen Golfklubb den 24.2.2022 kl 18. Årsmøtet vil bli avholdt på Temas.

Styret innkaller herved til årsmøte i Groruddalen Golfklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 24.2.22 kl. 18.00.
Som følge av koronapandemien blir årsmøtet avholdt digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Skulle det bli anledning til fysisk oppmøte så vil det bli gitt beskjed til de påmeldte nærmere møte dato.
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen tirsdag 22.02.22 kl. 12.00, send e-post merket ‘Påmelding årsmøte’ til post@grorudgk.no.
 
Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.
I forkant av årsmøtet, vil en link/lenke bli tilsendt de som er påmeldt årsmøte.
 
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. februar 2021 kl. 12.00 til e-post post@grorudgk.no merket ‘Forslag årsmøte’.
 
Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.grorudgk.no
Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Groruddalen Golfklubb i minst én måned, være fylt 15 år og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Groruddalen Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Groruddalen Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Groruddalen GK kontaktes på e-post til post@grorudgk.no.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret