Klubben

Innkalling til årsmøte

Av: Simen Nygaard  |  Publisert: 28. mars 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret innkaller herved til årsmøte i Groruddalen golfklubb.

Innkalling til årsmøte i Groruddalen golfklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Groruddalen golfklubb.
Årsmøte avholdes torsdag 9. mars kl. 18:00 på Groruddalen Kro i Karen Platous vei 33
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar  til post@grorudgk.no
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden www.grorudgk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Groruddalen golfklubb i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år, eller som ikke har vært medlem en måned, har møte- og forslagsrett mv.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes på 90142471 styreleder@grorudgk.no

Velkommen til årsmøte
Med vennlig hilsen
Styret i Groruddalen golfklubb