Klubben

Golfbutikk og protjenester fra 2020

Av: Erik Svendsen  |  Publisert: 25. oktober 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Golfbutikk og protjenester fra 2020
 
Etter en intensiv høst med forhandlinger og møter er vi nå glad for å kunne informere dere om at vi endelig er i havn med - etter vår mening - en veldig god avtale.
 
Avtalen innebærer pro-tjenester, kurs-tilbud og omfattende treningsaktiviteter på alle nivåer, samt andre aktiviteter som bl.a. reiser. Avtalen vil også ta godt vare på våre knøtter
(GGKs Trener1 ressurser) og juniorer.
 
Løsningen vi har valgt er å inngå et samarbeid med Hauger Golfklubb (HG) ved Joachim Lange som er Head pro på Hauger.
 
Her er et utdrag fra avtalen:
 
’Mellom GGK og HG er det inngått avtale om at HG skal drive provirksomheten på Grorud. Avtalen forplikter HG til følgende:
  • Bidra til godt miljø på Grorud ved å yte god service til medlemmer og gjester.
  • Bidra til å rekruttere nye aksjonærer/medlemmer til GGK blant annet gjennom ”Veien til Golf”-kursene.
  • Partene skal i samarbeidet opptre enhetlig utad. Så det vil være et naturlig samarbeide med provirksomhet på Hauger dager da pro ikke er tilstede på GGK.’
 
Avtalen er et tre-siders dokument som inneholder detaljer om alle sider ved hvordan samarbeidet skal fungere mellom klubb og pro og om ansvarsfordeling på de ulike områdene. 
 
Praktiske detaljer om trening, treningstider, booking av pro-timer med mer, vil bli kunngjort fortløpende på våre hjemmesider og på sosiale medier (facebook).
 
I tillegg til avtalen om protjenester er vi blitt enige om å samarbeide på drift av golfbutikken, innkjøp etc. Åpning av ny golfbutikk vil være medio mars 2020. I tiden fra 1.1.20 fram til åpning, vil det være mulig å kjøpe baller, hansker og annet tilbehør.
 
 
Sportslig hilsen
Groruddalen Golfklubb