Klubben

årsmøte utsatt til 3.3.22

Av: Rolf Børresen  |  Publisert: 8. februar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøte er utsatt til 3.3.22 og vil nå bli holdt i klubbens lokaler.

Styret endrer innkalling til årsmøte i Groruddalen Golfklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 3.3.22 kl. 18.00 i Kroa.
Grunner for å flytte møte.
Vinterferie i Oslo, fast ordstyrer kunne ikke møte.
Corona og innsamling av dokumenter og gjennomgang av disse.
Nye lover fra NIF sier Årsmøte må holdes innen utgangen av mars. Ikke som tidligere utgangen av februar.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen tirsdag 1.03.22 kl. 12.00, send e-post merket ‘Påmelding årsmøte’ til post@grorudgk.no.
 
Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi har nok plass til de som kommer.

Årsregnskap og revisorberetning og kontrollkomiteens beretning vil bli videreformidlet så fort det er ferdigstilt i forkant av årsmøtet.
 
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. februar 2021 kl. 12.00 til e-post post@grorudgk.no merket ‘Forslag årsmøte’.
 
Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.grorudgk.no
Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Groruddalen Golfklubb i minst én måned, være fylt 15 år og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Groruddalen Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Groruddalen Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Groruddalen GK kontaktes på e-post til post@grorudgk.no.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret