Pro/kurs

Veien videre

Som beskrevet i informasjonen om VTG-kurset så består kurset nå av disse tre delene: 
1) Teori via e-læringsmodulen
2) Innføring til ferdigheter, altså det praktiske kurset
3) Spill over tilsammen 18 hull

1, 2 & 3...
Har du gjennomført alle tre delene har du offisielt bestått VTG. Det du behøver nå er et medlemskap i en golfklubb. Du er hjertlig velkommen til å bli medlem hos oss. Alle som tar VTG hos oss får tilbud om medlemskap til en rabattert pris. Ta kontakt på proshop@grorudgk.no for innmedling. 

1, 2, men...
Norges golfforbund legger opp til at man kan nå spille før eller etter det praktiske kurset, så fremt du har fullført teorien. Å spille før forutsetter gjerne at du kjenner noen som allerede spiller golf (og at du har trent litt på egenhånd). Det skjønner vi at ikke alle gjør, og derfor er det nok mest naturlig (også for de med golf-venner) å spille etter det praktiske innføringskurset. 

For de av dere som ikke har bekjente som spiller golf som dere kan hendvende dere til, har vi på Groruddalen golfklubb følgende tilbud: 

1) Til de av dere som blir medlemmer, har vi en fadderordning hver torsdag kl.19.00 for opp til 3. spillere per gang. Du kommer til å få veiledning i fra en frivillig på klubben i hvordan vi gjennomfører spillet på banen. Vær forberedt og klar til å spille på avtalt starttid.  
2) Oppfølgingskurs med spill på utvalgte fredager igjennom sesongen med plass til 16 spillere. Kom gjerne litt i forkant slik at du kan varme opp og gjøre deg klar. Vi samles raskt kl. 17.00 og går ut på banen deretter. En av våre trenere vil følge opp gruppen underveis. 

-Fadderordningen er gratis for alle som blir medlem av Groruddalen golfklubb.
-Oppfølgningskurs med spill koster kr200,- for medlemmer, og kr500,- for ikke-medlemmer 
 
Vi tar sikte på å spille 9 hull i begge alternativer. 

Påmelding for fadderordningen gjøres til: 
proshop@grorudgk.no

Påmelding for oppfølgingskurs gjøres til:
pro@grorudgk.no