Kurs

Om Veien til Golf

Den beste måten å lære seg og spille golf, er å gå ett nybegynnerkurs, som benevnes "Veien til Golf". Under kurset lærer du deg det grunnleggende i golfteknikk, regler, golfvett og annet du bør hvite for du kommer deg ut på banen. Veien til Golf er en satsing fra Norges Golfforbund for å øke rekrutteringen av golfspillere. Dette gjøres gjennom å gjøre nybegynner undervisningen morsommere, mer praktisk og lettere å gjennomføre. Alle tester er borte. Alle som fullfører kurset får "Golfkortet" når kurset er ferdig og da med et klubbhandikap på 54. Deretter kan du registrere dine golfrunder og få justert automatisk ditt spillehandikap. Kurset går over 2 dager og er på 12 timer. Velkommen til Golfsporten!
Priser: kurs                                                                                                      kr. 1500,-
Kurs+ 1års greenfeemedlemskap                                                             kr.  2295,-
Kurs+1 års greenfeemedlemskap+køllesett (helsett fra Olyo)fra   kr.  4995,-

 

Du får låne nødvendig utstyr under kurset.
Etter avsluttet kurs kan du også få spille en 9 - hulls runde på banen uten kostnad.

Ingen funnet.