Gjester

Greenfee og booking

Vi ønsker deg som gjest velkommen til vår bane. Nedenunder vil du finne en oversikt over hva vi kan tilby.

We wish all guests very welcome to our course. Please find below what we can offer You as services.

Vi tilbyr/we can offer You ja/yes nei/no
Utleie av køller/club-rental X  
Utleie av tralle/trolley rental X  
Restaurant X  
Garderobe/cloack-room X  
Forhåndsbestilling/booking 2 dager/days tlf. 22 79 05 60 X  
     
Greenfee 9 hull/holes 18/27 hull/holes

Hverdager/weekdays (hele dagen/all day)
 

250,- 350,-
Helg/weekend og helligdager/Holidays
 
300,- 400,-
     
Barn 19 år og yngre/childeren 19 year and younger:  50%  
Når shopen er stengt bruk VIPPS med VIPPSnr. Grorudshopen #601670
Oppgi klubb medlemsnr., samt teetime/klokkeslett
   


Generelle regler for spill på banen

 • Alle spillere skal registrere seg i proshop senest 15 minutter før start
 • Frammøte ved første tee skal være senest 5 minutter før starttid
 • Handicapkrav på banen er HCP 54, max 2 stk i hver ball med HCP over 36
 • Det skal fremvises gyldig medlemskort
 • Spill på banen foregår i henhold til golfregler og golfetikette
 • Det er ikke tillatt å trene repeterende slag på banen uten at klubbens PRO er tilstede
 • Spilletid skal ikke overskride 2 timer.
 • Alle spillere skal ha med seg greengaffel og oppfordres til å bruke den
 • Alle spillere bes respektere henvendelser og anvisninger fra banevertene
 • Medlemmer og sponsorer kan bestille starttid inntil 4 dager før spilledag
 • Greenfeespillere kan bestille starttid 2 dager før spilledag
 • Avbooking/Uteblivelse skal meldes til Golfshop senest to timer før starttid, eller meldes av i Golfbox.
 • Dersom ikke evt. avbooking skjer innen gitte frister vil:
  Greenfeegjester bli fakturert utestående greenfee og melding vil bli sendt hjemmeklubb.
  Medlemmer mister rett til tidsbooking ved gjentatte forseelser.
 • Medlemmer som bestiller for sine gjester skal oppgi klubbnummer, medlemsnummer og handicap for alle spillerne.
 • Spikes, barnevogner og hunder er tillatt på banen. Hunder skal holdes i bånd hele tiden.