Gjester

Golfbil instruks

Priser for leie av Golfbil:

                                              9 Hull                        18 Hull eller mer
Medlemmer                          200,-                                    300,-
Gjester                                   250,-                                    350,-

 

Regler for golfbiler på Groruddalen GK

  • Aldersgrense 18 år – og maks. 2 personer pr. bil.
  • Husk å sette på fotbremsen når du går ut av bilen.
  • Bilen skal kjøres i semirough der det er mulig. Benytt 90 graders regel, kjør i semirough til du er på høyde med ballen og sving inn på fairway.
  • Golfbilen skal alltid være parkert min. 10 meter fra greener og utslagsteder.
  • Ingen kjøring i høy rough. Vis stor aktsomhet ved kjøring i bakker.
  • Ingen kjøring i beruset tilstand.
  • Fører er erstatningspliktig for skader ved uvettig bruk – brudd på regler medfører bortvisning.
  • Etter avsluttet runde, rydd opp etter deg i golfbilen.
  • All Kjøring skjer på eget ansvar.